Παιδικό Κέντρο

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ ως αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία περιλαμβάνει παιδικό σταθμό (για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 4 ετών) και νηπιαγωγείο (4 και 5 ετών).

 

Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου, με επίκεντρο το παιδί και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, εξασφαλίζεται ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό συναισθηματικά περιβάλλον, όπου το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να   αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να αναπτυχθεί ολόπλευρα και δημιουργικά.

 

Το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ:

  • Παρέχει υψηλού επιπέδου παιδαγωγικές υπηρεσίες που απευθύνονται όχι μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και στο σύνολο των παιδιών της πόλης μας.
  • Διοικείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΠ ΑΠΘ) και επικουρείται στο έργο του από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου.
  • Το παιδαγωγικό του έργο, εποπτεύεται από επταμελή Επιστημονική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ της Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής και της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
  • Το προσωπικό του αποτελείται από υψηλών προσόντων, έμπειρους νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους, σε αναλογία δύο παιδαγωγοί ανά τάξη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία με παιδίατρο και ψυχολόγο.
  • Διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και εξωτερικούς χώρους σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος για τα δεδομένα του κέντρου της πόλης.
  • Λειτουργεί καθημερινά από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου, τις εργάσιμες ημέρες, με ενδεικτικό ωράριο 07:00 πμ.- 17:00μμ. Την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης το οποίο παρέχεται δωρεάν. Τον μήνα Ιούλιο και εφ’ όσον ζητηθεί από τους γονείς, οργανώνεται θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.
  • Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και για τους λοιπούς εργαζόμενους του ΑΠΘ) προβλέπονται ειδικές τιμές στα δίδακτρα.

Ανακοινώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο