Όροι Χρήσης

1) Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094447829/ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης/ Αριθμ. ΓΕΜΗ: 131721204000). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, που βρίσκεται στην διεύθυνση https://eadp-auth.gr/.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας https://eadp-auth.gr/ διέπεται από τους παρακάτω όρους και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας της. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ».  Παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα περιήγησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων του δικτυακού τόπου για εμπορικούς λόγους ή για άλλη εκμετάλλευση.

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στον δικτυακό τόπο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ». Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΑΔΠ ΑΠΘ  ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα https://eadp-auth.gr/.

Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από τον δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Τα σχόλια, οι κριτικές, οι απόψεις, οι ιδέες που παρέχονται από τους επισκέπτες ή/και τους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος περιέρχονται αυτομάτως στην ιδιοκτησία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.

Ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για ζημία που τυχόν υφίστανται οι επισκέπτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις κατά τη χρήση, από τη μετάδοση των πληροφοριών που περιέχει, από διακοπές σύνδεσης ή από άλλους λόγους. Επίσης, ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

2) Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της https://eadp-auth.gr/ τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, προϊόντων, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3) Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών χρηστών/πελατών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες/πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, και κατά τη διάρκεια αυτής, και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4) Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5) Ασφάλεια

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών/πελατών του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματός της και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ (servers), ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο password (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη/πελάτη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ αποστέλλουν στο χρήστη/πελάτη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του site εισάγονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.), υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου password. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης/πελάτης έχει συνδεθεί με το username και τον προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στη συσκευή του και τα συστήματα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή, κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Το σύστημα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ, αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει, χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ αποστέλλουν στον χρήστη/πελάτη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/πελάτη στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι εμπιστευτικές και η ΕΑΔΠ ΑΠΘ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της αίτησης του χρήστη/πελάτη.
 • Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που η ΕΑΔΠ ΑΠΘ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ενότητας 6 του παρόντος, που αφορά στα Προσωπικά Δεδομένα, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία διατηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους σε αυτά.
 • Για την ασφάλεια των χρηστών/πελατών, θα πρέπει και οι ίδιοι να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

6) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του χρήστη/πελάτη στον δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι πιθανό να ζητηθεί να συμπληρωθούν και να δηλωθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες ή για να προσφερθούν οι υπηρεσίες. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον χρήστη/πελάτη οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας  https://eadp-auth.gr/, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση σε ευαίσθητα στοιχεία τους, απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των χρηστών έχει ληφθεί από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης αυτών με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα αυτά δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό της τόπο.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7) Αγορά Προϊόντων

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ διατίθεται πληθώρα προϊόντων ένδυσης, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και αναμνηστικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προς διευκόλυνση των χρηστών/πελατών, τα προϊόντα οργανώνονται σε κεντρικές κατηγορίες/ υποκατηγορίες, που εμφανίζονται στην αριστερή στήλη της οθόνης.

Στόχος είναι ο χρήστης/πελάτης να φτάσει στο τελικό προϊόν με γρήγορη πλοήγηση. Στην περίπτωση που ζητείται κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «έξυπνη» αναζήτηση («φακός»), που θα οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/ αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, οι χρήστες/πελάτες καλούνται, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν/υπηρεσία προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία, να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα στο τηλέφωνο (+30) 2310 996919 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο eshop@eadp-auth.gr.

Επίσης συνίσταται, πριν από την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, οι χρήστες/πελάτες να επισκεφτούν την ενότητα Τρόποι Πληρωμής- Αποστολής, όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης θα λάβει αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα αποσταλούν. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο χρήστης θα λάβει μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να αφορούν:

Επεξεργασία παραγγελίας: Όταν η παραγγελία έχει παραληφθεί από το αρμόδιο τμήμα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ  και ελέγχεται ως προς την ορθότητα της.

Σημείωση πελάτη: Τα e-mail σημείωσης πελάτη αποστέλλονται όταν προσθέτετε μία σημείωση σε μία παραγγελία.

Ολοκληρωμένη: Τα e-mail ολοκληρωμένων παραγγελιών αποστέλλονται στους πελάτες όταν οι παραγγελίες τους χαρακτηρίζονται ολοκληρωμένες και συνήθως υποδεικνύουν πως οι παραγγελίες τους έχουν αποσταλεί.

Ακυρωμένη: Τα e-mail ακυρωμένων παραγγελιών αποστέλλονται σε επιλεγμένους παραλήπτες όταν οι παραγγελίες έχουν χαρακτηριστεί ως ακυρωμένες μετά από αίτημα του πελάτη ή αδύνατης επικοινωνίας για την επιβεβαίωσή της.

Επιστροφή χρημάτων: Τα e-mail των παραγγελιών για τις οποίες γίνεται επιστροφή χρημάτων αποστέλλονται στους πελάτες όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων των παραγγελιών τους.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που έχουν δοθεί από τον πελάτη κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της κάθε παραγγελίας. Οι χρήστες καλούνται να φροντίζουν ώστε τα e-mail αυτά να μπορούν να φτάσουν σε αυτούς και να τα διατηρούν καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Είναι υποχρέωση του χρήστη, σε περίπτωση που δεν λαμβάνει τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, να την ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα παραδίδονται στον πελάτη το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με κατάσταση «Αναμένεται Σύντομα» και «Κατόπιν Παραγγελίας», για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

8) Δικαίωμα Υπαναχώρησης για αγορές από απόσταση

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών από απόσταση, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος  και καταβολής του τιμήματος στον πελάτη κατόπιν γραπτής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο eshop@eadp-auth.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 2310 996919 εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας παρτίδας προϊόντων, η προθεσμία εκκινεί τη στιγμή που θα παραληφθεί το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία παραδόθηκε ή να παραδώσει σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχει στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος υποχρεούται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ να επιστρέψει τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί  σ’ αυτήν,  χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο είχε επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία του.

Ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των προϊόντων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώσει πελάτη ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα προϊόντα από υπαιτιότητα του πελάτη ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμεί ο πελάτης να επιστρέψει, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

9) Τρόποι Πληρωμής- Αποστολής

Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται με του ακόλουθους τρόπους:

 • Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard. Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

Οι παραγγελίες αποστέλλονται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ Courier) και ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις εντός Ελλάδας:

 • Έως 2 κιλά εντός Θεσσαλονίκης: χρέωση 3,20 ευρώ
 • Έως 2 κιλά νησιά άλλες πόλεις & δυσπρόσιτες περιοχές: χρέωση 3,60 ευρώ
 • Κάθε επιπλέον κιλό χρέωση: 1,24 ευρώ
 • Επιστροφές: Με χρέωση πελάτη (πλην ελαττωματικών προϊόντων)

 Για αποστολές εκτός Ελλάδας παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο eshop@eadp-auth.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 2310 996919.

10) Παραγγελία/Παράδοση Προϊόντων

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17.00 μμ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και σε όλη την Κρήτη (νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου). Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.

Αποστολή προϊόντων:

Για παραγγελίες που γίνονται μέχρι τις 15:00, Δευτέρα με Παρασκευή, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ αποστέλλει την παραγγελία την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Οι ισχύουσες χρεώσεις αποστολής των παραγγελιών μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Τρόποι Πληρωμής- Αποστολής.

11) Πολιτική επιστροφών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ, δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:

 1. Το εμπόρευμα να είναι στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του και δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί.
 2. Να επιστραφούν μαζί τα παραστατικά αγοράς που το συνοδεύουν.

Δήλωση Επιστροφής Εμπορεύματος και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος που παρήγγειλε θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα επιστροφών προϊόντων που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η επιστροφή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στο e-mail: eshop@eadp-auth.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 2310 996919) και αφού δοθεί σχετική έγκριση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος (πχ. το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή έχει σπάσει μέσα στη συσκευασία κατά τη διάρκεια της αποστολής) γίνεται αντικατάσταση μόνο και εφόσον ενημερωθεί η ΕΑΔΠ ΑΠΘ την ημέρα της παραλαβής του. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ελαττωματικό προϊόν αντικαθίσταται με νέο (ίδιο κωδικό).

Τρόπος Επιστροφής

Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών με την οποία έγινε η αποστολή.

Κόστος Επιστροφής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μόνο όταν έχει παραδοθεί με βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.

Χρήσιμες Σημειώσεις:

 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα δέχεται επιστροφές στα εξής είδη: λευκή κούπα, θερμός, υφασμάτινη μάσκα, στυλό.
 • Για προϊόντα που είναι κατόπιν ειδικής παραγγελίας δεν πραγματοποιείται επιστροφή εμπορεύματος ή επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους ή επιστροφή χρημάτων.
 • Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες της ΕΑΔΠ ΑΠΘ υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο.
 • Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη η ΕΑΔΠ ΑΠΘ οφείλει να επικοινωνήσει με τον πελάτη για την επίλυση του ζητήματος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν είναι:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ «Κ. Καραθεοδωρή» (Ισόγειο, Κατάστημα Αναμνηστικών ΑΠΘ)

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2310 99 6919

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο