Δομή-Οργάνωση Εταιρείας

Σύνθεση Δ.Σ. ΕΑΔΠ ΑΠΘ

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Συγκρότηση Δ.Σ. Συνεδρίαση αριθμ. 302/31-05-2023) μέχρι 31-08-2023 (εν αναμονή παρατάσεως της θητείας, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 93728/Ζ1/28-08-2023 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ896/τ. ΥΟΔΔ/30-08-2023) είναι:

Πρόεδρος Δ.Σ

 • Δημήτριος Σ. Κωβαίος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

 • Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

 • Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

 • Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ
 • Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
 • Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

 • Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 • Νικόλαος Καντηράνης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
 • Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
 • Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Νικόλαος Καντηράνης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Λήξη θητείας 31-08-2023

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2023

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Τηλέμαχος Καπετανίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2023

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Τηλέμαχος Καπετανίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2022

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Τσολάκης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2019

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Τσολάκης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2018

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Όθωνας Πυλαρινός, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2018

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Όθωνας Πυλαρινός, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2018

Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεόδωρος Λαόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Όθωνας Πυλαρινός, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2018

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Δημήτριος Τορτοπίδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Όθωνας Πυλαρινός, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

Λήξη θητείας 31-08-2018

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Από το έτος 2019 η ΕΑΔΠ ΑΠΘ λειτουργεί βάσει του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Συνεδρίαση Γ.Σ. ΕΑΔΠ ΑΠΘ 38/04-07-2019 & ΦΕΚ 3759/τ.Β’/11-10-2019) με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικής αρτιότητας, της διαφάνειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, του ελέγχου της Διοίκησης και ιδίως του ελέγχου του τρόπου λήψης διαχειριστικών αποφάσεων, της λογοδοσίας και της τήρησης της νομοθεσίας.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ εξειδικεύονται:

α) η διάρθρωση των οργανωτικών τομέων της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και η σχέση των Τμημάτων μεταξύ τους και με τη Διοίκηση και

β) οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών, καθώς και του λοιπού υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας.

Το προσωπικό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ

 

Λήψη
 

Οργανόγραμμα

 

Λήψη
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο