Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη φοιτητών στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (υπ. αριθμ. 152/2023)    Σε περίπτωση προβλήματος κατά την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ στο τηλέφωνο 2310 995210 (Δευτέρα- Παρασκευή 09.00-15.00).