Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ιδρύθηκε με το Π.Δ. 349, ΦΕΚ 186/07-11-1994, ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία εκχωρούνται σε αυτή με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ασκεί ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως εκμετάλλευση κυλικείων, παραγωγή και διάθεση αναμνηστικών αντικειμένων του ΑΠΘ, διαχείριση αιθουσών, λειτουργία ιδιωτικού νηπιαγωγείου- παιδικού σταθμού κ.α., με έμφαση στις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στον δικτυακό τόπο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δραστηριότητες της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο